#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณภูมิ ให้กับ  สภ. บางบาล  เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณภูมิ ให้กับ  สภ. บางบาล  เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 (อ) นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โชคกิจ รองนายก มอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องวัดอุณภูมิ ให้กับ ผกก. สภ. บางบาล พ.ต.อ. พิชา รุจินาม เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติหน้าคัดกรองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts