#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# สโมสรโรตารีหนองแขม นำโดย นย.นักคิด ด้วยใจพร้อมสมาชิก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ารร.มัธยมหนองแขม ชมรมชาวหนองแขม และRCC.หนองแขม ส่งมอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 300 คน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

สโมสรโรตารีหนองแขม นำโดย นย.นักคิด ด้วยใจพร้อมสมาชิก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ารร.มัธยมหนองแขม ชมรมชาวหนองแขม และRCC.หนองแขม ส่งมอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 300 คน

วันที่ 28 เมษายน 2563 สโมสรโรตารีหนองแขม นำโดย นย.นักคิด ด้วยใจพร้อมสมาชิก ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ารร.มัธยมหนองแขม ชมรมชาวหนองแขม และRCC.หนองแขม ส่งมอบหน้ากากผ้า และเจลแอลกอฮอล์ให้แก่ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จำนวน 300 คน

พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบงบสนับสนุนแก่ประธาน RCC.หนองแขมเพื่อทำหน้ากากป้าแจกในชุมชน ณ โรงเรียนวัดหนองแขม สหราษฎร์บูรณะ เขตหนองแขม กทม.
Cr.สโมสรโรตารีหนองแขม

#เดชา   อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts