#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 160 หมู่บ้าน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ทานตะวัน เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 160 หมู่บ้าน “ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ที่ลานด้านหน้าศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการส่งมอบเมล็ดทานตะวัน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน และลดรายจ่ายให้กับประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยมี นายกิจจา ทองแดง พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกษตรจังหวัดฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนฯ เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมในวันนี้สืบเนื่องมาจากได้รับมอบเมล็ดพันธ์ทานตะวันจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริศิลป์ เกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 1,000 กิโลกรัม ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมูบ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 160 หมู่บ้าน นำไปเพาะเป็นต้นอ่อนทานตะวันรับประทานเป็นอาหาร


พร้อมกันนี้ นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ส่งผลถึงความเป็นอยู่ของประชาชนมากมาย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาภาวะขาดแคลนอาหารที่อาจขึ้นกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกำหนดแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานในครอบครัว ซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังส่งผลดีต่อสุขภาพ ของประชาชนที่ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ปลอดสารพิษของประชาชนทุกคนได้เป็นอย่างดี

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts