#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนรถ และสิ่งของจำเป็น แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “Toyota Stay With You”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผนึกกำลังเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 สนับสนุนรถ และสิ่งของจำเป็น แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “Toyota Stay With You”

วันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น.ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด บริษัท โตโยต้า อยุธยา จำกัด และ บริษัท โตโยต้า ประตูน้ำพระอินทร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบ ได้ส่งมอบรถยนต์โตโยต้าโคโรล่า จำนวน 1 คัน และ รถกระบะไฮลักซ์รีโว่ จำนวน 2 คัน ข้าวรัชมงคลจำนวน 1 ตันให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ประโยชน์ในภาระกิจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะเป็นตัวแทนในการรับมอบ

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดย มร.มิจิโนบุ ซิงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้ร่วมกับกลุ่มผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศไทย และ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้าในฐานะเครือข่ายครอบครัวโตโยต้าทั่วประเทศ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการทุ่มเทเสียสละของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อส่วนรวม และมองเห็นถึงความต้องการสนับสนุนการปฎิบัติหน้าที่ในอีกหลายภาคส่วน

จึงได้สนับสนุนรถยนต์โตโยต้า อุปกรณ์ทางการแพทย์ สิ่งของที่จำเป็น และข้าวสารจากโรงสีข้าวรัชมงคล โดยมีบริษัท โตโยต้า ไดมอนด์ ออโต้ จำกัด บริษัท โตโยต้า อยุธยา จำกัด และ บริษัท โตโยต้า ประตูน้ำพระอินทร์ จำกัด เป็นตัวแทนในการส่งมอบ ให้แก่ บุคลากรทางด้านสาธารณสุข หน่วยงานภายใต้กระทรวงมหาดไทย และโรงพยาบาล รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ใช้ในการปฎิบัติงาน เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

#เดชา   อุ่นขาว   รายงานข่าว

 

Related posts