#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# พะเยา – หน.ขสป.ดอยผาช้าง และตัวแทนจนท.ขสป.ดอยผาช้าง จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

พะเยา – หน.ขสป.ดอยผาช้าง และตัวแทนจนท.ขสป.ดอยผาช้าง จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปี 2563

5 พ.ค.63 เวลา 09.19 – 11.39 น. หน.ขสป.ดอยผาช้าง และตัวแทนจนท.ขสป.ดอยผาช้าง จัดกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปี 2563 บริเวณป่าเสื่อมสภาพ และบริเวณบ้านพักที่ตั้งสนง.เขตแห่งใหม่ บ.หนองบัว ต.งิม อ.ปง จ.พะเยา

ต้นไม้ที่ปลูกประกอบด้วย พญาเสือโคร่ง 52 ต้น พยูง 20 ต้น มะค่าโมง 20 ต้น กะบก 17 ต้น สะเดา 20 ต้น มะห้า 40 ต้น มะกอกป่า 11 ต้น มะขามป้อม 15 ต้น มะขาม 27 ต้น รวมทั้งสิ้น 222 ต้น
รวมกับที่ปลูกเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.63 อีก 202 ต้น รวมเป็นปลูกทั้งสิ้น 424 ต้น เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts