#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – เอไอเอส ส่งมอบความห่วงใยในสถานการณ์ COVID-19 มอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – เอไอเอส ส่งมอบความห่วงใยในสถานการณ์ COVID-19 มอบหน้ากากอนามัยให้กับสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา

บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส
ส่งมอบความห่วงใยในสถานการณ์ COVID-19 มอบหน้ากากอนามัยให้กับสื่อมวลชน จ.พระนครศรีอยุธยาโดยมีนายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์          พระนครศรีอยุอธยา และนายเดชา  อุ่นขาว เลขาสมาคมผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ พระนครศรีอยุธยา รับมอบ เพื่อจ่ายให้กับสมาชิกของสมาคมฯ ต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าวจากอยุธยา

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts