#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# พิษณุโลก –  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ตรวจติดตามหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแนวทางการปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

พิษณุโลก –  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ตรวจติดตามหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแนวทางการปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ตามข้อสั่งการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก โดยนายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ตรวจติดตามหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกำชับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และแนวทางการปฏิบัติกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่รัฐบาลกำหนด

ซึ่งมีหน่วยงานภาคสนามในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามดังต่อไปนี้
1.อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
2.ศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ ๒ (พิษณุโลก)
3.สถานีควบคุมไฟป่าทุ่งแสลงหลวง
4.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พล ๗
เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

Related posts