#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร พร้อมด้วยกำนันอิทธิกร ทับทิมทอง กำนันตำบลลำไทร ปลัดอำเภอวังน้อยและ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้อย ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายกจินตนา ทับทิมทอง นายก อบต.ลำไทร พร้อมด้วยกำนันอิทธิกร ทับทิมทอง กำนันตำบลลำไทร ปลัดอำเภอวังน้อยและ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้อย ลงพื้นที่แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นางจินตนา ทับทิมทอง นายก องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร พร้อมด้วยกำนันอิทธิกร ทับทิมทอง กำนันตำบลลำไทร ปลัดอำเภอวังน้อยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.วังน้อย ลงพื้นที่แนะนำประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

แก่ผู้ประกอบการและประชาชนโดยทั่วไปให้เกิดการปฏิบัติตนตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts