#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะ จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงทาน โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ. พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะ จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงทาน โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ. พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ

ที่วัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมด้วย พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะ จ.พระนครศรีอยุธยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม โรงทานตามพระดำริ สมเด็จพระอริศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงทาน โดยมี พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา และ เจ้าอาวาสวัดศาลาปูน พร้อมด้วยนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รอง ผวจ. พระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ถวายการต้อนรับ

พร้อมกันนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้มอบข้าวสารอาหารแห้ง ไก่สดจำนวน 400 กิโลกรัม เงินสด หน้ากากอนามัย ให้กับตัวแทน จากโรงทาน จำนวน 7 โรงทาน เพื่อนำไปใช้ใน การปะรกอบหาร โรงทาน ทั้ง7 โรงทาน เป็นความร่วมมือร่วมใจกันของ คณะสงฆ์อำเภอ พระนครศรีอยุธยา

และของเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และประชาชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด19 ที่ต้องปิดร้านค้า ปิดกิจการ ทำให้ประชาชนขาดรายได้ พร้อมกันนี้ได้มอบเครื่องอุปดภคบริโภคให้กับพี่ชาว มุสลิม ที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้กับวัดศาลาปูน

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts