#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี  – ผู้ว่านนทบุรี เปิดสวนสุขที่ยั่งยืนภายในจวนบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริเวณภายในที่พักของบ้าน มีการแบ่งพื้นที่แปลงเพาะปลูกผักสวนครัว ผลไม้ และพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ไว้อย่างลงตัว ให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้าเยี่ยมชมเนื่องในวันพืชมงคล

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#
นนทบุรี  – ผู้ว่านนทบุรี เปิดสวนสุขที่ยั่งยืนภายในจวนบ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริเวณภายในที่พักของบ้าน มีการแบ่งพื้นที่แปลงเพาะปลูกผักสวนครัว ผลไม้ และพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ไว้อย่างลงตัว ให้กับผู้สื่อข่าวที่เข้าเยี่ยมชมเนื่องในวันพืชมงคล

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ญ.สุวรรณาไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้อธิบายถึงแนวคิดดังกล่าวว่า ในช่วงเช้าของทุกวัน ตนจะโอกาสในช่วงที่เดินออกกำลังกายยืดเส้นด้วยการดูแลผักสวนครัวและพืชสมุนไพรชนิดต่างๆ ที่เพาะปลูกอยู่ภายในจวน ด้วยการรดน้ำ พรวนดิน เก็บวัชพืชในช่วงเช้าของแต่ละวัน โดยภายในสวนครัวแห่งนี้จะมีพืชผักแบบผสมผสาน ทั้งผักสวนครัวและพืชสมุนไพร และผลไม้บางชนิดรวมๆกันอยู่ อาทิ ผักบุ้งจีน คะน้า กระเพรา โหระพา ตะไคร้ มะนาว สาระแน่ พริกขี้หนู ฟ้าทะลายโจร ขิง มะนาวโห่ กล้วย ชมพู และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งนอกจากจะเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติตามแนวทางแล้ว


ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 ที่คำสั่ง พรก.ออกมาบังคับขอความร่วมมือให้ทุกคนงดออกจากบ้านโดยไม่จำเป็นนั้น การใช้เวลาอยู่กับบ้านให้เกิดประโยขน์สูงสุดด้วยการเพาะปลูกผักสวนหรือพืชสมุนไพร ให้เหมาะสมกับสถานที่ของบ้านพัก จะได้ประโยชน์หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการให้ความร่วมมือลดความเสี่ยงกระจายของเชื้อไวรัสแล้ว ยังได้พืชผักที่นำมาทำอาหารลดรายจ่ายอีกทาง รวมทั้งยังได้บริโภคพืชผักที่ปลอดภัยจากสารเคมีและยาฆ่าแมลงต่างๆ อีกด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวอีกว่า แนวคิดนี้ตนได้ลงมือปฏิบัติตลอดมา เพราะตนมองว่าเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานไว้ให้ปวงชนคนไทยทุกคนนั้น เป็นแนวคิดที่มีความยั่งยืนและสร้างมั่นคงได้ ถ้าทุกๆคนน้อมนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กันอย่างจริงจัง ก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับประเทศได้อีกทาง ในเรื่องของการเป็นครัวโลกที่ผลิตและส่งออกอาหารไปขายทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่มีรากฐานมาจากเกษตรกรรม มีดิน มีน้ำ มีพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุด

เราถึงมีวันพืชมงคลเพื่อระลึกเตือนเสมอในแต่ละปี สะท้อนให้เห็นว่า เราให้ความสำคัญกับเกษตรกรรมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ ดังนั้นมาตราการที่สำคัญของทางจังหวัดต่อไปคือการสนับสนุนให้ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี หันมาเพาะปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพรในแต่ละบ้าน เพื่อช่วยลดค่ารายจ่ายค่าครองชีพ ด้วยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ต่างๆ รวมทั้งวิธีการเพาะปลูก พร้อมคำแนะนำในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับประชาชน โดยมีหน่วยงานท้องถิ่นและเกษตรจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการนี้ เพื่อให้ทุกบ้านทุกหลังมี สวนสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

ทางด้าน พ.ญ.สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ทางกลุ่มแม่บ้านกระทรวงมหาดไทยและกรมพัฒนาชุมชนได้ให้ความช่วยเหลือแนะนำให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด แต่การนำเพียงถุงยังชีพนำไปแจกจ่ายแล้วก็หมดไปนั้น ประชาชนจำเป็นต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองด้วย เพื่อให้รัฐแบกภาระให้ลดน้อยลง อย่างตนเองในฐานะแม่บ้านโดยปกติก็ทำอาหารให้ครอบครัวรับประทานด้วย บางครั้งในช่วงที่ผักบางอย่างหมด หรือไม่ทันได้เตรียมไว้ หากเรามีสวนผักพืชสวนครัวไว้ ก็สามารถนำมาใช้ได้ทันที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภัย นอกจากนี้ที่พืชสมุนไพรก็มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากัน อย่างเช่น ว่านหางจระเข้ สามารถนำไปทำน้ำสมุนไพรได้ หรือลดอาการปสดแสบปวดร้อนจากการถูกน้ำมันกระเด็นใส่ บรรเทาอาการบาดแผลไฟลวกได้ด้วย ดังนั้นตนมองว่าการทำสวนครัวเป็นอะไรที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันในช่วงนี้ต้องอยู่บ้านหยุดเชื้อโควิด ก็จะทำให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน นำพืชผักที่ปลูกได้ไปทำอาหารรับประทานร่วมกันเกิดเป็นความสุขที่หาได้ใกล้ตัวจากสวนครัวที่ได้ร่วมทำด้วยกัน

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานข่าว

Related posts