#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก เน้นประชาชนที่มาจากจังหวัดภูเก็ต และขอความร่วมมือภาคประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เร่งการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก เน้นประชาชนที่มาจากจังหวัดภูเก็ต และขอความร่วมมือภาคประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิจารณามาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคไวรัส COVID-19

โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์
ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นายพีระ อารีรัตน์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการหารือในการลงพื้นที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก รวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 33 คน ได้ดำเนินการกักตัวเฝ้าระวังตามระบบสาธารณสุขและจะส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ต่อไป

ซึ่งได้มีการเสนอการให้บริการภายในตลาด โดยห่วงบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างๆ เรื่องการใส่หน้ากากอนามัยที่ไม่ปลอดภัยรวมถึงละเลยมาตรการต่างๆ ที่ควรปฏิบัติ และขอความร่วมมือภาคประชาชนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ เพื่อเป็นข้อมูลให้ ศบค. พิจารณามาตรการผ่อนคลายในลำดับต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว   รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts