#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 จากกลุ่มเสี่ยงผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 ราย 

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 จากกลุ่มเสี่ยงผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 ราย

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00น. ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตรวจเยี่ยมการดำเนินการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 จากกลุ่มเสี่ยงผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดภูเก็ต จำนวน 11 ราย โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยม

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้เดินทางกลับมาจากภูเก็ตจำนวน 36 คน โดยทุกคนจะได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด19 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้เดินทางกลับมาจากภูเก็ต เพื่อนำไปใช้บริโภคในช่วงการ

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts