#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ระบุ พบปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ระบุ พบปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลัก มีน้ำน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี เร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

นายธนากร ตันติกุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝน ประจำปี 2563 ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ให้กับเกษตรกร โดยมุ่งเป้าให้เกษตรกรตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีการทำนาปีในช่วงนี้ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้รับทราบว่าควรทำนาปีเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูฝน หรือมีฝนตกสม่ำเสมอ และมีน้ำในพื้นที่เพียงพอต่อการเตรียมแปลงและปลูกข้าว

เนื่องจากปีนี้ปริมาณน้ำจาก 4 เขื่อนหลัก ประกอบด้วย เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีน้ำน้อยมาก รวม 4 เขื่อนหลัก 1,690 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าน้อยเป็นอันดับ 2 ในรอบ 10 ปี หากเปรียบเทียบกับปี 2562 มีเพียง 5,123 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหากมีน้ำไม่เพียงพอ โดยเฉพาะตำบลโพธิ์แดง ราชคราม ช้างใหญ่ อำเภอบางไทร และตำบลบางกระสั้น เชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน นอกจากนี้ ยังลงพื้นที่พบกลุ่มผู้ใช้น้ำประชาสัมพันธ์แผนการส่งน้ำช่วงฤดูฝน และการจ้างแรงงานชลประทาน สร้างรายได้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยแล้งและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts