#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นนทบุรี  – ศาลยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการปันน้ำใจ มอบอาหาร สิ่งของจำเป็น และตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

นนทบุรี  – ศาลยุติธรรมจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการปันน้ำใจ มอบอาหาร สิ่งของจำเป็น และตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.63 เวลา 11.00 น. ที่ลานหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายสิทธิศักดิ์ วนะชกิจ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายสันต์ชัย ล้อมณีนพรัตน์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค1 นายกฤษณพล ณ ถลาง หัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับเทศบาลนครนนทบุรี และ ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) จัดโครงการศาลยุติธรรมปันน้ำใจ

จัดมอบข้าวกล่อง ข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เจลล้างมือ และหน้ากากผ้า จำนวนกว่า 500 ชุดให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งจัดตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ที่เข้ามาติดต่อศาลจังหวัดนนทบุรี ได้หยิบอาหารและสิ่งของจำเป็นในตู้ไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19

ทั้งนี้เนื่องจากประธานศาลฎีกาได้รับทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงได้ร่วมกับศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ ศาลจังหวัดนนทบุรี ศาลแขวงนนทบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

ดำเนินการจัดตั้งตู้แบ่งปันน้ำใจเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถหยิบอาหารและสิ่งของจำเป็นในตู้ไปใช้บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากต่อการดำรงชีพ ทั้งนี้ศาลยุติธรรมมิได้มุ่งแต่ชี้ถูกผิดหรือมุ่งลงทัณฑ์เพียงอย่างเดียว แต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งที่มีและสิ่งที่ดีให้กับประชาชนเพื่อให้สมกับการเป็นที่พึ่งของประชาชน

ขอบคุณภาพข่าว :ศุภชัย สินธ์ประเสริฐ : นนทบุรี

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts