#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินโครงการผู้ว่า “เด็กเกิดใหม่ ต้องไม่อดนม”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินโครงการผู้ว่า “เด็กเกิดใหม่ ต้องไม่อดนม”


ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ เลขานุการนายก นำเงินร่วมโครงการ “เด็กเกิดใหม่ ต้องไม่อดนม” กับนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30,000 บาท

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานข่าว

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts