#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “ห่วงใยไม่หยุด เจ้ากรม สห.” มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์ และเฟสชิล ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา สังกัด กรมการสารวัตรทหารบก…

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

“ห่วงใยไม่หยุด เจ้ากรม สห.” มอบหน้ากากอนามัย เจลล้างมือแอลกอฮอล์
และเฟสชิล ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
สังกัด กรมการสารวัตรทหารบก…

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 พลตรีวัชชรินทร์  สุวรรณรินทร์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบก และผู้บังคับบัญชา มีความห่วงใยกำลังพลเหล่าทหารสารวัตรในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งต้องออกปฏิบัติหน้าที่สายตรวจ จุดตรวจจุดสกัด และจุดคัดกรองบนสถานีรถไฟฟ้า

จึงได้นำเจลแอลกอฮอล์ face shield และหน้ากากอนามัย ไปมอบให้กับกำลังพลหน่วยทหารสารวัตรที่กองพันสารวัตรที่ 11 มณฑลทหารบกที่ 11 กองร้อยทหารสารวัตรสนามที่ 3 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ และกองร้อยทหารสารวัตรสนามที่ 4 กองพันทหารสารวัตรที่ 12 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์…ฯลฯ ในวันนี้…

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts