#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ด้านหลังศาลากลางพร้อมเชิญชวนร่วมแบ่งปันอาหารให้ประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ด้านหลังศาลากลางพร้อมเชิญชวนร่วมแบ่งปันอาหารให้ประชาชนช่วงวิกฤตโควิด-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 13:00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดตั้งตู้กับข้าวมาวางไว้ที่บริเวณหน้าสำนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้านหลังอาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยให้ชื่อว่า “ตู้ปันสุข” สำหรับใช้บรรจุสิ่งของเครื่องบริโภคแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ยากไร้ ผู้ที่เดือดร้อนขาดแคลนอาหาร และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มาติดต่อราชการที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมรับมอบเครื่องอุปโภคสนับสนุน จากนายธนันรัตน์ อัศวาโกวิท ผู้บริหารบริษัท ปิยะผล พรีเมี่ยม เฟอร์นิเจอร์ จำกัด นำปลากระป๋อง น้ำดื่ม บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช มาใส่ไว้ในตู้ ซึ่งมีประชาชนแวะเข้าไปรับกันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ก็มีคนนำเอาอาหารแห้งมาเติมให้ด้วย

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นความร่วมมือระหว่าง ส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ร่วมกันสนับสนุนการจัดหาตู้ อาหารแห้ง นำมาใส่ไว้ใน “ตู้ปันสุข” นอกจากนี้ ยังมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมจัดตั้ง “ตู้ปันสุข” เป็นจำนวนมาก หากมีการจัดตั้งทั่วทุกพื้นที่ จะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการแบ่งปันอาหารมากขึ้น ซึ่งจะทำไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนนำอาหารไปแต่พอกินพอใช้ หมดแล้วมาเอาใหม่ได้ เพื่อเผื่อแผ่ให้ถึงคนอื่นๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนบ้าง

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts