#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# ราชบุรี – ตู้วัด-จัดให้ สู้ภัยโควิด-๑๙ หยิบไปเพื่อประทัง พอมีบ้างช่วยมาเติม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ราชบุรี – ตู้วัด-จัดให้ สู้ภัยโควิด-๑๙ หยิบไปเพื่อประทัง พอมีบ้างช่วยมาเติม

๑๔ พ.ค.๖๓ พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) ราชบุรีเป็นประธานเปิด “ตู้วัด จัดให้ สู้ภัยโควิด-๑๙”ตามที่ คณะสงฆ์วัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) ราชบุรี สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราชฯ ในการจัดศูนย์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ และได้อนุเคราะห์ประชาชนด้วยการจัดหาเวชภัณฑ์ แจกจ่ายให้กับประชาชนและบุคลากรทางแพทย์ จัดอาหารข้าวกล่องและน้ำดื่มแจกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการดูแล ผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ และเยาวชนที่ด้อยโอกาส มาโดยตลอดแล้วนั้น
วันนี้พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ(วัดโคกหม้อ) ราชบุรี

จึงได้ร่วมกับเครือข่ายบิสคลับราชบุรี เทศบาลตำบลหลักเมือง คณะศิษยานุศิษย์จัดตั้ง “ตู้วัด จัดให้ สู้ภัยโควิด-๑๙” โดยได้รับการสนับสนุน จาก นางสาวกุลวดี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรีเขต ๑ นำตู้ไม้เก่า มาตกแต่งทาสีใหม่ จัดสิ่งของเครื่องที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตลงในตู้ เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดมารับไปกิน ไปใช้ได้ ในช่วงวิกฤติ โดยมีกติกาของการรับสิ่งของดังนี้ ใส่แมส เข้าแถว ล้างมือ ไหว้พระ อธิฐานขอพร หยิบของ โดยกำหนดให้หยิบได้อย่างละ ๑ ชิ้น จำนวน ๔ อย่าง วันละ ๑ ครั้ง และในการอธิษฐานขอพรมีคำกล่าวนำดังนี้ “ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐาน ทั้งอาหารคาวหวานและน้ำดื่ม ดั่งของทิพย์โปรดมาให้ได้ดื่มกลืน จะคืนคุณ ด้วยทำดี ตลอดไป”

เมื่อได้เวลาอันเป็นมงคล ๐๙.๒๙ น. พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสฯ ได้เป็นประธานนำสิ่งของวางในตู้ ตามด้วย นางสาวกุลวดี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรีเขต ๑ นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักเมือง นายนรเศรษฐ รุ่งจรูญ ปลัดเทศบาลตำบลหลักเมือง นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายธุรกิจบิสคลับจังหวัดราชบุรี กำนันสาเรศน์ พุฒทอง กำนันตำบลโคกหม้อ หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์ ก็ได้ร่วมกันจัดเรียง “ตู้วัด-จัดให้ สู้ภัยโควิด-๑๙ “

จนเรียบร้อยสวยงามพร้อมที่จะส่งมอบความห่วงใยจากวัดสู่ประชาชน หลังจากการจัดตู้เสร็จสิ้นพระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสฯ ได้ให้พร และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลต่อผู้ที่มาร่วมงาน และในขณะเดียวกันก็มีประชาชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือมารอเข้าแถวเพื่อรับของอย่างมีระเบียบ ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ตู้วัด จัดให้ ใบนี้ จะไม่สร้างความแตกแยกให้กับประชาชนที่ต้องมายื้อแย่งสิ่งของอย่างที่เป็นข่าวในหลายๆที่ แต่จะเป็นตู้ที่ส่งความห่วงใยไปให้ทุกคนด้วยความเสมอภาค หวังให้ทุกคนได้ก้าวพ้นวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

Related posts