#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ “รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาคนใหม่

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ร่วมแสดงความยินดีกับนายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ “รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาคนใหม่”

พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี ประดับเครื่องหมาย และใบแต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้กับ นายกฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ (อดีตเลขานุการนายกนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา)

เดชา – สุจินดา  อุ่นขาว  ในนามของ”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” ขอแสดงความยินดีกับนายกฤษณ์   เถี่ยนมิตรภาพ  ที่ได้รับตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

Related posts