#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ธกส.อยุธยา เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร วันแรก 1,894 ราย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ธกส.อยุธยา เริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร วันแรก 1,894 ราย


วันนี้ (15 พ.ค.63) เมื่อเวลา 14.30 น. ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานพิธีมอบเงินเยียวยาเกษตรกร ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวันแรก โดยมี นายประจิน จันทรพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยเกษตรจังหวัด คลังจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีมอบเงินให้ผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเริ่มจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท วันนี้เป็นวันแรก

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า มาตรการที่รัฐบาลจะดูแลพี่น้องประชาชนจะมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ เติมรายได้ ลดรายจ่าย และเสริมเครดิต วันนี้ได้มาร่วมมอบเงินที่รัฐบาลเยียวยาให้กับกลุ่มเกษตรกร ครัวเรือนละ 15,000 บาท ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มจ่ายเงินของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิ่งเหล่านี้เท่าที่ได้ฟังจากพี่น้องประชาชนก็มีความตื้นตันใจที่รัฐบาลช่วยดูแลเขา ทำให้เขาได้มีกำลังที่จะสู้ฟันฝ่าปัญหาเศรษฐกิจ เพราะสถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้กระทบเพียงแค่เรื่องโรค แต่ยังกระทบในเรื่องเศรษฐกิจสังคมอย่างมาก

เป็นเรื่องที่โชคดีว่าทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีคนจำนวนมากที่สามารถเข้ารับความช่วยเหลือจากโปรแกรมต่างๆที่รัฐบาลจัดให้ แต่ในส่วนของคนที่ไม่สามารถเข้ารับได้เนื่องด้วยเหตุติดขัดทั้งหลาย จังหวัดก็ได้ตั้งทีมของทางศูนย์ดำรงธรรม กับ คลังจังหวัด และหน่วยงานกระทรวงแรงงาน รับเรื่องทุกวันตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค.ที่ผ่านมา รับเรื่องไว้เป็นเอกสารเพื่อจะส่งต่อให้กับทางรัฐบาลได้พิจารณา หลังจากนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 – 29 พ.ค. ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการกลุ่มทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท กลุ่มอาชีพอิสระทุกคน จะขออุทธรณ์ร้องเรียนทั้งหลาย ให้ไปที่ธนาคารของรัฐ ทั้ง 3 แห่ง อย่างไรก็ตาม อาจจะมีปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องแต่เป็นเรื่องความเดือดร้อนอื่นๆ ก็ให้มาร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมได้ “เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นายประจิน จันทรพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า วันนี้เป็นวันแรกที่เกษตรกรจะได้รับเงินเยียวยาทางการเกษตรจากรัฐบาล จำนวนเงิน 5,000 บาท ได้รับข้อมูลการโอนมา จำนวน 1,894 ราย รายละ 5,000 บาท ในช่วงแรกเกษตรกรก็มาใช้บริการของธนาคาร ขอฝากลูกค้า ธ.ก.ส.พยายามใช้บัตรเอทีเอ็มให้ได้มากที่สุด หรือไม่ก็ใช้แอปพลิเคชั่นของ ธ.ก.ส. ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้น สามารถถอนที่ตู้เอทีเอ็มได้เลย เพื่อลดการแออัดของการรับเงินที่หน้าเคาเตอร์ เป็นการเว้นระยะห่างทางสังคม ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้

เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts