#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แม่ลูกอ่อนเด็กเกิดใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำนมคุณภาพดีให้ลูกกิน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แม่ลูกอ่อนเด็กเกิดใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำนมคุณภาพดีให้ลูกกิน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน เพื่อมอบเงินให้แม่ลูกอ่อนที่มีเด็กเกิดใหม่ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 หนุนเสริมให้แม่ไม่ขาดสารอาหารเพื่อมีน้ำนมคุณภาพดีให้ลูกและสามารถจัดหานมให้ลูกได้หากจำเป็น โดยส่งมอบให้นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ ของจังหวัดฯ ได้นำไปส่งมอบต่อในพื้นที่ต่อไป ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า ตามที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับความเดือดร้อนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพทุกสาขา ทุกกลุ่มอายุ ผลกระทบโรคโควิด-19 อาจทำให้เด็กเกิดใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่พ่อแม่ตกงาน หรือขายของไม่ได้ หรืองานรับจ้างหดหาย ฯลฯ แม่ลูกอ่อนเสียงขาดอาหารเพื่อสร้างน้ำนมที่ดีหรือไม่มีน้ำนมที่จะให้ลูก (WHO และ UNICEF แนะนำว่าเด็กแรกเกิดถึง 6 เดือน ควรกินนมแม่อย่างเดียว)

ทั้งนี้คาดว่าเด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 1 มกราคม – 31 พฤษภาคม 2563 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีประมาณ 3,000 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎรของกรมการปกครอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือชาวอยุธยาผู้ประสบภัยโควิด-19 ขึ้น โดยมอบเงินให้แม่ลูกอ่อนที่มีเด็กเกิดใหม่ คนละ 1,000 บาท เพื่อหนุนเสริมให้แม่ไม่ขาดสารอาหารเพื่อมีน้ำนมคุณภาพดีให้ลูกและสามารถจัดหานมให้ลูกได้หากจำเป็น

#เดชา อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานข่าว

พื้นที่สำหรัลโฆษณา

Related posts