#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่ผ่าน “กองทุนช่วยเหลือชาวอยุธยาผู้ประสบปัญหาภัยโควิด-19”

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา รับการสนับสนุนจาก เอสชีจี ช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่ผ่าน “กองทุนช่วยเหลือชาวอยุธยาผู้ประสบปัญหาภัยโควิด-19”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่หน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนช่วยเหลือแม่เด็กเกิดใหม่และอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก เอสซีจี โดยคุณยงยศ ผลธนาวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อลังคม (CSR) อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านกองทุนช่วยเหลือชาวอยุธยาผู้ประสบปัญหาภัยโควิด 19 เพื่อมอบเงิน 50,000 บาท และอุปกรณ์ที่กดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 250 ชุด พร้อมเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 500 มิลลิลิตร อีก 150 ขวด ให้ทางจังหวัดกระจายต่อให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อไป

นายยงยศ ผลธนาวัฒน์ หัวหน้าคณะทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลต่อชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบ คือ ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิด ที่จำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่จำเป็นให้ครบถ้วนสำหรับการเจริญเติบโต ที่สำคัญได้ส่งผลกระทบต่อการจัางงาน รายได้ของครอบครัว และการมีเงินสำรองไว้จัดหาอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการดังกล่าว เอสซีจี ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ซึ่งรวมถึงเด็กและเยาวชนที่เป็นรากฐานสำคัญของประเทศ เราจึงขอมีส่วนร่วมสนับสนุน “กองทุนช่วยเหลือชาวอยุธยาผู้ประสบปัญหาภัยโควิด 19” เพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านพันวิกฤติครั้งนี้ไปอย่างเข้มแข็งด้วยกัน
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts