#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แจกเจลแอลกอฮอล์ทุกหลังคาเรือน และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิกับ อสม

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายกสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แจกเจลแอลกอฮอล์ทุกหลังคาเรือน และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิกับ อสม.

พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร
และว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลนคร ร่วม มอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับอสม.จำนวน 67 ชุมชนในเขตเทศบาลเพื่อนำไปแจกทุกหลังคาเรือนในเขตเทศบาลฯ
และมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟาเรด) เพื่อใช้คัดกรองประชาชน ป้องกันโรคโควิด 19


ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศกุล กล่าวว่า การมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอร์โมมิเตอร์ชนิดอินฟาเรด) ในครั้งนี้เพื่อเป็นการคัดกรองคนในชุมชนให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19 โดยให้ อสม.ลงพื้นที่ตรวจสอบประชาชนในชุมชนตนเองทุกบ้าน และรายงานผลมายังเทศบาลฯ เพื่อทำเป็นฐานข้อมูลส่งให้กับทางจังหวัดต่อไป ถึงแม้สถานการณ์ของผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 จะดีขึ้น แต่เพื่อความไม่ประมาทในการป้องกันการแพร่ระบาดจึงให้ อสม.ทุกชุมชนลงพื้นที่ตรวจคัดกรองวัดไข้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในชุมชนของ

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts