#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# บริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปันน้ำใจ…มอบผ้าเช็ดต้ว ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สบอ.12 จำนวน 1,450 นาย กว่า 10,000 ผืน…บอก เป็นการตอบแทนที่ช่วยดับไฟป่าและช่วยดูแลสัตว์ป่าแทนคนไทย

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

บริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ปันน้ำใจ…มอบผ้าเช็ดต้ว ให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สบอ.12 จำนวน 1,450 นาย กว่า 10,000 ผืน…บอก เป็นการตอบแทนที่ช่วยดับไฟป่าและช่วยดูแลสัตว์ป่าแทนคนไทย

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายวิโรจน์ สุขาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จำกัด ได้ส่งมอบผ้าขนหนู จำนวน 10,000 ผืน พร้อมของใช้อื่นๆ อีกจำนวนหนึ่ง

ให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปมอบต่อให้บุคลากรในสังกัด ทั้งบุคลากรที่ปฎิบัติงานในส่วนกลาง และหน่วยงานภาคสนาม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด คือ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร และพิจิตร รวมกว่า 50 หน่วยงาน รวม 1,450 คน ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ บุคคลภายนอกช่วยปฎิบัติงาน และพนักงานจ้างเหมา

ทั้งนี้เพราะบริษัท ทั้ง 2 เห็นว่า หน่วยงานของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๒ เป็นหน่วยงานที่ดูแลป่าอนุรักษ์ที่สำคัญของประเทศ เช่น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ อุทยานแห่งชาติคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด นับเป็นภารกิจที่มีความสำคัญยิ่ง บางป่าเป็นพื้นที่มรดกโลก ต้องเหน็ดเหนื่อยการดับไฟป่ามาอย่างต่อเนื่อง และต้องต่อสู้เสี่ยงภัยกับพรานป่าที่เข้ามาแอบล่าสัตว์ จึงได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน มาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เป็นการแสดงน้ำใจตอบแทนที่เจ้าหน้าที่ช่วยดับไฟป่าและช่วยดูแลสัตว์ป่าในป่าอนุรักษ์ที่สำคัญแทนคนไทยทุกคน

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้ทะยอยนำของใช้ที่ได้รับมอบมา ส่งมอบต่อให้กับเจ้าหน้าที่ในจำนวนที่เท่ากัน จนถึงวันนี้ 18 พฤษถาคม 2563 ได้ส่งมอบต่อได้ทั่วถึงครบทุกคนแล้ว และนอกจากนี้ ยังได้เอื้อเฟื้อมอบผ้าขนหนูบางส่วนให้กับเครือข่ายอนุรักษ์ อันประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ชมรมนักอนุรักษ์ กลุ่มแม่บ้าน แม่ครัวที่มาช่วยเตรียมอาหารให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ในช่วงเวลาที่เกิดไฟป่าขนาดใหญ่ รวมถึงราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยพึ่งพิงอยู่กับป่า

ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา นายวิโรจน์ สุขาภิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จำกัด ได้เป็นผู้แทนเจ้าของผ้าขนหนูและของใช้ เดินทางมาส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานอยู่ในป่า ด้วยตนเอง เพื่อได้เห็นข้อเท็จจริงในสภาพการทำงานและเห็นความเป็นอยู่ เพื่อจะนำไปวางแผนจัดทำเป็นโครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้ปฎิบัติงานที่อื่นของประเทศไทยเพิ่มเติมต่อไป

ขอให้ความดีที่ทำในครั้งนี้ ส่งผลให้บริษัท มีความสำเร็จในด้านธุรกิจ และขอให้บุคลากรของบริษัทมีความสุข ความสมหวัง มีสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

ขอบคุณภาพข่าว : นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts