#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผบ.ศตก. ขอเข้าพบพ่อเมืองอยุธยา เพื่อหารือการปฏิบัติและเตรียมการสนับสนุนความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผบ.ศตก. ขอเข้าพบพ่อเมืองอยุธยา เพื่อหารือการปฏิบัติและเตรียมการสนับสนุนความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการหารือร่วมกับ พลโท ไตรเทพ ศรีพันธ์วงศ์ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล/ผู้บัญชาการหน่วยป้องปรามและตอบโต้สถานการณ์

ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 และเจ้าหน้าที่ จำนวน 10 นาย เพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติและเตรียมการสนับสนุนความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยมี พันเอก เพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมหารือที่ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอบคุณภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts