#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เพชรบุรี – “ยุทธพล” ชวนคนเพชรบุรี ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าถูกไฟไหม้ ดีเดย์ 21 พฤษภา 100 ล้านต้น พร้อมประชาชนทั่วประเทศ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เพชรบุรี – “ยุทธพล” ชวนคนเพชรบุรี ปลูกต้นไม้ฟื้นฟูป่าถูกไฟไหม้ ดีเดย์ 21 พฤษภา 100 ล้านต้น พร้อมประชาชนทั่วประเทศ

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 จ.เพชรบุรี ร่วมกับ เครือข่ายความร่วมมือควบคุมไฟป่า และเครือข่ายป่าชุมชนในท้องที่ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี จัดทำโครงการ”รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อฟื้นฟูป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียว” ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดย นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกิจกรรม สืบเนื่องจากการต่อยอดโครงการปลูกฟื้นฟูป่าที่เสียหายจากไฟไหม้ในพื้นที่ภาคเหนือโดยขยายพื้นที่โครงการเป็นทั่วประเทศ ปลูกผ่านเครือข่ายฯละอย่างน้อย 20 ไร่ และยังเป็นการต่อยอดโครงการ’รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน’ สู่ 100 ล้านต้นด้วย โดยดีเดย์ปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ 21 พฤษภาคม นี้

นายยุทธพล กล่าวว่า “ประเทศไทยเผชิญปัญหาการบุกรุกเผาทำลายป่ามาโดยตลอด โดยเฉพาะในปีนี้ ที่ไฟป่าก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางอากาศระดับชาติ พื้นที่ป่าที่สูญเสียไป หากจะรอให้ฟื้นตัวเองตามธรรมชาติ คงต้องใช้เวลาอีกหลายสิบปี วันนี้ถึงเวลาที่มนุษย์จะช่วยดูแลฟื้นฟูป่าด้วยการปลูกต้นไม้ ขยายพื้นที่ป่า หลังจากที่เราพึ่งพาหาประโยชน์จากธรรมชาติมาตลอด วันที่ 21 พฤษภาคมนี้ เวลา 8 โมงเช้า เป็นต้นไป ผมขอชวนพี่น้องชาวเพชรบุรี มาพบกันที่ ป่าชุมชนบ้านน้ำพุร้อน หมู่ 4 ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง มาร่วมกันปลูกต้นไม้ขยายพื้นที่ป่า ไปพร้อมๆกันกับพี่น้องประชาชนจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศ มาร่วมกันเป็น 1 ใน 100 ล้านต้น ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งเป้าปลูกป่าตามโครงการ ‘รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน’

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานข่าว

Related posts