#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  – ก.ธ.จ.อยุธยา เตรียมสอดส่องและติดตามแผนงาน/โครงการกว่า 100 ล้านบาทให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  – ก.ธ.จ.อยุธยา เตรียมสอดส่องและติดตามแผนงาน/โครงการกว่า 100 ล้านบาทให้พี่น้องประชาชนใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด

วันนี้ (26 พ.ค.63) ที่ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ พร้อมเชิญหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ชี้แจงผลการดำเนินการ ภายใต้งบประมาณ 134 ล้านบาท

นายชานนท์ สุวรรณาภินันท์ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามโครงการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตั้งแต่ขั้นตอนเตรียมโครงการ ขั้นตอนการดำเนินโครงการ และขั้นผลผลิต ผลลัพธ์

โดยมีการพิจารณาโครงการบริหารจัดการการเกษตรปลอดภัยแบบครบวงจร คือการผลิตกุ้งแม่น้ำปลอดภัย โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านภัยพิบัติ ด้านความมั่นคง และโครงสร้างพื้นฐาน คือการยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกกอไผ่ ถนนสาย อย 4038 แยกทางหลวงหมายเลข 3412 – บ้านสวนถั่ว ถึงสาย อย 4047 แยกทางหลวงหมายเลข 3412-บ้านบางหัก รวมถึงยกระดับคันกั้นน้ำบริเวณสี่แยกมิยาซาว่า ถนนสาย อย 4031 แยกทางหลวงหมายเลข 3412-บ้านแค ถึง สาย อย 3501 อำเภอบางบาล นอกจากนี้

ยังติดตามการติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อ สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล และสะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ ตอม่อสะพานทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านป้อม สะพานปรีดีธำรงค์ ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณหน้าเจดีย์พระศรีสุริโยทัย ระยะที่ 4 ตำบลประตูชัย และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองบางหลวง บริเวณหน้าวัดตะกู อำเภอบางบาล และริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 4 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 134 ล้านบาท ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในที่ประชุมได้เน้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติให้เกิดความคุ้มค่าและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุด

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts