#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการภาคส่วนร่วมมอบอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย เนื่องวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการภาคส่วนร่วมมอบอาหารให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบวิกฤตโควิด-19 จำนวน 200 ราย เนื่องวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563

วันนี้ (26 พฤษภาคม 2563) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อพม.) ร่วมมอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จำนวน 200 ราย เนื่องวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2563 บูรณาการร่วมกับ “ครัว พม. พระนครศรีอยุธยา ห่วงใยไม่ทิ้งกัน

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าวฎเดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts