#เดย์ไทมฺนิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้มอบข้าวสารกว่า 400 ถุง ปันสุขให้ ปชช. ในชุมชนประดิษฐ์โทรการ ย่านซอยพหลโยธิน 47, 49 จำนวน 400 ครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

#เดย์ไทมฺนิวส์ออนไลน์#

กรุงเทพฯ – กรมป่าไม้มอบข้าวสารกว่า 400 ถุง ปันสุขให้ ปชช. ในชุมชนประดิษฐ์โทรการ ย่านซอยพหลโยธิน 47, 49 จำนวน 400 ครัวเรือน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2563  นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวภายหลังมอบของบริโภค
ให้กับผู้นำชุมชนว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ภายในประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและพบจำนวนผู้ติดเชื้อลดลง โดยในบางวันไม่พบ ผู้ติดเชื้อแล้ว แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและควบคุมสถานการณ์ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) จากสถานการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตการดำรงชีพตลอดจนการใช้ชีวิตประจำวันต่อประชาชนจำนวนไม่น้อย ซึ่งประชาชนบางรายต้องขาดรายได้จากการพักงานไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ

บางรายมีภาระเพิ่มขึ้นในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อของอุปโภคบริโภคที่ต้องเลี้ยงดูสมาชิกในครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว โดยกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความลำบากและเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ และพร้อมที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในชุมชนบริเวณใกล้เคียงกรมป่าไม้ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ให้ทุกคนร่วมผ่านวิกฤตที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน โดยในวันนี้กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมข่าวสาร จำนวน 400 ถุง และเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 400 หลอด

เพื่อมอบให้กับชุมชนประดิษฐ์โทรการ เป็นชุมชนตั้งอยู่ใน ซอยพหลโยธิน 47 และ 49 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร มีครัวเรือนในชุมชนจำนวนกว่า 400 ครัวเรือน มีผู้อาศัยในชุมชนจำนวน 1,009 คน โดยมี นายบุญเสริม โพธิ์เงิน ประธานชุมชนและคณะ เดินทางมาเป็นผู้แทนในการรับมอบของดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียม “ถุงปันสุข” จำนวน 300 ถุง

มอบให้เจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ นอกจากนี้ กรมป่าไม้ ได้ตั้งตู้ปันสุข ไว้บริเวณอาคารเทียมคมกฤส ภายในตู้จะมีสิ่งของบริโภคเช่น ข้าวสาร ปลากระป๋อง น้ำปลา บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป นม น้ำดื่ม ฯลฯ เป็นต้น โดยมอบให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักและเจ้าหน้าที่นำสิ่งของต่าง ๆ มาใส่ไว้ภายในตู้ เป็นการแบ่งปันอาหาร เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถมารับของจากตู้ปันสุขได้ตลอดเวลา

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts