#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา  – นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่งคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา  – นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่งคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.00 น. นายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอบางปะอิน พร้อมด้วยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่งคง สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอบางปะอิน ที่ 8 ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งอยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7)

ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็น หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ ตำบลบ้านเลน ตำบลบางกระสั้น ตำบลเกาะเกิด ตำบลวัดยม และตำบลบ้านสร้าง
โดยการตั้งจุดตรวจในพื้นที่ตำบลบ้านสร้าง พบผู้ฝ่าฝืนจำนวน 1 ราย จึงได้สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคงจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts