#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – แขวงทางหลวงชนบทอยุธยา เร่งติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อลำน้ำที่มีการสัญจรทางเรือ 4 จุดใหญ่ เพื่อลดผลกระทบหลังเรือเฉี่ยวชน

นายสายชล วิจิตโสภา วิศวกรโยธา ในฐานะผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการแผน แขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า แขวงทางหลวงอยุธยาได้รับจัดสรรงบประมาณกว่า 10 ล้านบาทเพื่อติดตั้งอุปกรณ์กันชนตอม่อสะพาน เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุเรือขนส่งสินค้าและเรือโดยสารชนต่อม่อสะพานเป็นปัญหาสำคัญ และเป็นอุปรรคต่อการจราจรและขนส่งทางน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเฉพาะในช่วงที่มีกระแสน้ำหลาก

ซึ่งผู้บังคับเรือต้องใช้ความชำนาญและความพยายามอย่างมากในการควบคุมเรือให้อยู่ในร่องน้ำและไม่ให้ชนตอม่อ ดังนั้น แขวงทางหลวงฯ จึงกำหนดติดตั้งอุปกรณ์ 4 จุดใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยาและป่าสัก ประกอบด้วย สาย 010 สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง สาย 015 สะพานมนตรี พงษ์พานิช ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ สาย 021 สะพานจุฬามณี ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล สาย 025 สะพานพรหมรังสี ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ โดยการติดตั้งดังกล่าวจะสามารถป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบของการกระแทกระหว่างเรือกับตอม่อได้ ประกอบกับ กันชนจะมีสีสะท้อนแสงให้เห็นเด่นชัดขณะเรือวิ่งผ่าน ก็จะสามารถรอดใต้สะพานได้อย่างปลอดภัย พร้อมระบุ ปัจจุบันแขวงทางหลวงอยุธยาจะมีสะพานที่รับผิดชอบรวม 27 แห่ง เป็นสะพานชุมชน 23 แห่ง และสะพานที่มีการสัญจรทางน้ำ 4 แห่งที่ต้องดำเนินการ

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”

Related posts