#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# กรุงเทพฯ – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ สั่งด่วน ขยายผลจัดการกลุ่มลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

กรุงเทพฯ – อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ สั่งด่วน ขยายผลจัดการกลุ่มลักลอบตัดไม้ทำลายป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ

วันนี้ (27 พ.ค. 63) คณะเจ้าหน้าที่สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า (สปฟ.) โดยนายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ สปฟ. นายสมศักดิ์ ภู่เพ็ชร์ ผู้อำนวยการส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม และนายชัยชาญ ศรียงค์ หัวหน้าสำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามที่ 3 (ภาคเหนือ) ได้สั่งการให้หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 3 และหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 4 เข้าตรวจสอบขยายผล การลักลอบตัดและแปรรูปไม้, การบุกรุกถือครอบที่ดิน บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านขุนห้วยส้มป่อย หมู่ที่ 5 ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด และเขตพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ ซึ่งก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว พบมีการตัดโค่นไม้ใหม่ ตรวจนับได้ จำนวน 80 ตอ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สอด จำนวน 56 ตอ และอยู่ในเขตพื้นที่เตรียมการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ จำนวน 24 ตอ สำหรับการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นไปตามที่นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของ (สปฟ.) ขยายผลเพิ่มเติมในกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้เข้าดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ว่ามีการปล่อยปละละเลย รู้เห็นเป็นใจ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด
ครั้งนี้หรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ (สปฟ.) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่ 25 -27 พ.ค.2563 ผลการตรวจสอบปรากฏ ดังนี้

1.พบไม้ท่อน จำนวน 71ท่อน โตเฉลี่ย 120 ซม. – 150 ซม. ยาวตั้งแต่ 3 เมตร – 30 เมตร
2.พบไม้แปรรูป 21 แผ่น/เหลี่ยม
3.พบตอไม้สัก จำนวน 131 ตอ
ทั้งนี้ การดำเนินการต่อจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โดยสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก) จะเร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลและหาผู้อยู่เบื้องหลังการกระทำผิดเพื่อกล่าวโทษร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนในพื้นที่ต่อไป ส่วนการลาดตระเวนในพื้นที่ จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการลักลอบตัดไม้อีก พร้อมทั้งเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จในกรณีดังกล่าวด้วย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข่าวแจกล าดับที่ …….วันที่ 27…พ.ค…..63……..

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts