#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – การยาสูบแห่งประเทศไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยชาวอยุธยาฝ่าวิกฤติโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – การยาสูบแห่งประเทศไทยลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยชาวอยุธยาฝ่าวิกฤติโควิด-19


วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประทศไทย (ยสท.) พร้อมด้วย นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหาร และพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่หมู่ 4 ตำบลอุทัย หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่มให้แก่ประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามโครงการ “ปันน้ำใจยาสูบไทยสู้ภัยโควิด-19” โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้นำชุมชน ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน พร้อมกำกับดูแลให้เว้นระยะห่างทางสังคมตามหลัก “Social Distancing” และถือปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด

ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ยสท. มีความตั้งใจที่จะแบ่งปันความสุขให้กับประชาชน และส่งความห่วงใยไปถึงชาวไรอีกกว่า 70,000 ครอบครัว ตลอดจนประชาชน ชุมชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีโครงการต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อนำรายได้สวนหนึ่งมามอบความสุขให้กัประชาชน สำหรับพื้นที่อำกออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เป็นที่ตั้งของการยาสูบแห่งประทศไทย พระนครศรีอยุธยา (ยสท.อยุธยา) ซึ่งเป็นฐานการผลิตยาสูบแห่งใหม่ที่ย้ายมาจากส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ดังนั้น โครงการ “ปันน้ำใจยาสูบไทยสู้ภัยโควิด-19” ในครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือสนับสนุน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทยกับชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และ ยสท. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตจากการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ในเร็ววัน

#เดชา  อุ่นขาว  รายงานจากอยุธยา

Related posts