#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#  ผอ สทบ ร่วมงานแถลงข่าว ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจชุมชน กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

ผอ สทบ ร่วมงานแถลงข่าว ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจชุมชน กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น

วันนี้ (29 พ.ค.63) นายรักษ์พงษ์ เซ่งเจริญ ผอ สทบ ร่วมงานแถลงข่าว ปั้น ปรุง เปลี่ยน ธุรกิจชุมชน กสอ. “คิด” กทบ. “ช่วย” เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ โครงการ กสอ. คิด กทบ. ช่วย ธุรกิจชุมชน เรียนแล้ว สร้างได้ ขายเป็น ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กทบ.และ กสอ. ที่ร่วมกันทำให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขับเคลื่อนธุรกิจในมิติต่างๆ

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการสนับสนุนให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้เพิ่มศักยภาพพร้อมพัฒนาเติบโตเป็นผู้ประกอบการชุมชน โดยเฉพาะการพัฒนาอาชีพ การผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มรายได้ ตลอดจนพัฒนาช่องทาง การจัดจำหน่ายในการค้าขายบนตลาดออนไลน์ และต่อยอดการพัฒนาสินค้าที่สามารถเชื่อมโยงขยายไปทั่วประเทศเพื่อสมาชิกกองทุนหมู่บ้านฯ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts