#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – เจ้าคณะอำเภอผักไห่ เจ้าอาวาสวัดตูมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 7 แห่ง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – เจ้าคณะอำเภอผักไห่ เจ้าอาวาสวัดตูมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวน 7 แห่ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. ที่ วัดตูม ต.วัดตูม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะผักไห่ เจ้าอาวาสวัดตูม พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ และนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศาสนิกชน ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 7 แห่ง

เนื่องในวันที่พระเดชพระคุณพระราชสิทธิโสภณ เจริญอายุวัฒนมงคล 71 ปี ด้วยพระราชสิทธิโสภณ เจ้าคณะผักไห่ เจ้าอาวาสวัดตูม ได้รับทราบปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลในพื้นที่ ซึ่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์สำคัญในการรักษาผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และการรองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่จะให้การช่วยเหลือชีวิตของพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงให้การสนับสนุน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใช้งานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจากต่อไป

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงานจากอยุธยา

Related posts