#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและโบราณสถานสำคัญ พร้อมแนะนำ “การ์ดอย่าตก” เข้มการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและโบราณสถานสำคัญ พร้อมแนะนำ “การ์ดอย่าตก” เข้มการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19


วันที่ 31 พ.ค.63 เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและโบราณสถานที่สำคัญในพื้นที่ โดยนำคณะได้เดินทางไปที่วัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายคามวาสี ไฮไลต์ที่นักเที่ยวมักนิยมมาชม คือ เศียรพระพุทธรูปที่ถูกโอบล้อมด้วยรากโพ ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปวิหารพระมงคลบพิตร เป็นที่ประดิษฐานของพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทย และเดินทางต่อไปวัดพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งตั้งอยู่ติดกัน เป็นสถานที่สำคัญ คือ มีเจดีย์ทรงลังกา จำนวนสามองค์วางตัวเรียงยาวตลอด และเป็นที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งพบว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมอย่างคึกคัก

นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่า วันนี้การลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมจำนวนมาก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีที่ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ โดยเฉพาะการใส่หน้ากาก พร้อมย้ำผู้ดูแลบริหารจัดการสถานที่ดังกล่าว ได้จัดทำป้าย “ไทยชนะ” ไว้รองรับการลงทะเบียนในจุดทางเข้าเพิ่มเติม และทำป้ายแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ลงทะเบียนออกด้วย เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าแต่ไม่ลงออกตกค้างในระบบจำนวนมาก พร้อมแนะนำให้จัดทำแนวกั้นการจราจรทางเท้าทางเข้า-ออกให้ชัดเจน เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวสฺ์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

 

Related posts