#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# นครสวรรค์ – สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ช่วย รมว. ทส. เป็นประธาน เน้น! ปลูกชนิดไม้ที่เป็นอาหารแก่สัตว์ป่าได้

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#
นครสวรรค์ – สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ผู้ช่วย รมว. ทส. เป็นประธาน เน้น! ปลูกชนิดไม้ที่เป็นอาหารแก่สัตว์ป่าได้

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับจังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

โดยมีนายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี มีนายธนิศร์ วงศ์ปืนสถิต รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน
มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาคสนาม องค์กรเอกชน ราษฎรจิตอาสาฯ จังหวัดอุทัยธานี ราษฎรเครือข่ายหมู่บ้านรอบแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมจำนวนประมาณ 400 คน ร่วมกิจกรรมพันธ์ุไม้ที่ใช้ปลูก ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่เป็นพืชอาหารสัตว์ได้ รวม 5 ชนิด คือ ต้นหว้า มะขามป้อม ลิ้นจี่ป่า สะเดา และมะไฟป่า รวมจำนวน 1,000 ต้น เนื้อที่จำนวน 10 ไร่ ทั้งนี้เพื่อให้ต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ได้เป็นอาหารของสัตว์ป่าในภายภาคหน้าต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ให้เกียรติมอบกล้าไม้พยูง ให้กับผู้นำชุมชน จำนวน 10 ชุมชน เพื่อนำไปปลูกที่บ้าน และยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับเครือข่ายอาสาสมัครช่วยดับไฟป่า ที่เสียสละทั้งแรงและทุนทรัพย์ช่วยดับไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในรอบปีที่ผ่านมาก่อนเดินทางกลับราษฎรเครือข่ายผู้มาร่วมงาน ได้รับผ้าปลอดเชื้อ และเครื่องเขียน ซึ่งบริษัท ฟลอส์ ลอนดรี้ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) เพื่อนำมามอบต่อให้เครือข่ายผู้พิทักษ์ป่า รวมทั้งได้รับกล้าต้นสัก สะเดา หว้า มะขามป้อม และ พยูง ติดมือคนละต้นสองต้น เป็นของฝากนำไปบ้าน รวมจำนวน อีก 1,000 ต้น ด้วย

ทั้งนี้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา ของทุกปีรัฐบาลกำหนดขึ้นเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ อย่างน้อยในวันนี้ถือเป็นวันพิเศษให้ผู้คนช่วยกันปลูกเพิ่มคนละต้นสองต้น เพื่อร่วมใจกันฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ส่งต่อสืบทอดไปสู่รุ่นลูกหลานของเราต่อไปในวันข้างหน้าโดยก่อนหน้านี้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติไทย ตรงกับวันเข้าพรรษา แต่ต่อมารัฐบาลเห็นว่าช่วงนั้นสภาพอากาศไม่ค่อยเหมาะสม ทำให้การปลูกไม่ได้ผลมากนัก รัฐบาลเมื่อปี พ.ศ.2532 ได้เปลี่ยนให้ตรงกับวันวิสาขบูชา แทน อย่างไรก็ตามการกำหนดวันปลูกต้นไม้ หน่วยงาน หรือผู้ปลูกสามารถปลูกในวันอื่น ก่อนหรือหลังตามตามที่เห็นว่าเหมาะสมได้

ขอบคุณภาพข่าว : นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์)

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts