#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# “เกษตรฯ”ดึง2ยักษ์ค้าออนไลน์”อาลีบาบา-แกร็บ”ลุย2โครงการช่วยเกษตรกรรับมือโควิด19 อาลีบาบาชื่นชมวิสัยทัศน์”เฉลิมชัย”พร้อมจับมือขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก”เล็งกลุ่มเป้าหมาย260ล้านคน 190ประเทศ แกร็บดีเดย์โครงการออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก์เปิด “ตลาดเกษตรกร”(Farmer Mart) บนแพลตฟอร์มแกร็บเป็นครั้งแรก

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#
“เกษตรฯ”ดึง2ยักษ์ค้าออนไลน์”อาลีบาบา-แกร็บ”ลุย2โครงการช่วยเกษตรกรรับมือโควิด19
อาลีบาบาชื่นชมวิสัยทัศน์”เฉลิมชัย”พร้อมจับมือขับเคลื่อนโครงการ “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก”เล็งกลุ่มเป้าหมาย260ล้านคน 190ประเทศ
แกร็บดีเดย์โครงการออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก์เปิด “ตลาดเกษตรกร”(Farmer Mart) บนแพลตฟอร์มแกร็บเป็นครั้งแรก


นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงวันนี้(2มิ.ย.)ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 เล็งเห็นถึงความสำคัญของแพลตฟอร์มดิจิทัล ว่ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตเกษตรโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก์(online marketing)จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรในภาคเอกชนและภาครัฐ โดยล่าสุดได้พัฒนาความร่วมมือกับบริษัทแกร็บ ประเทศไทย (GRAB Thailand)ในการเพิ่มช่องทางการค้าขายออนไลน์ตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและการบริโภคภายในประเทศ(Eat Thai First)ด้วยโครงการเปิด”ตลาดเกษตรกร(Farmer Mart)”บนแพลตฟอร์มแกร็บ(GRAB Platform)เป็นครั้งแรกตั้งแต่วันที่1มิถุนายนและอีกโปรเจกต์หนึ่งคือโครงการ “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก”โดยความร่วมมือกับบริษัทอาลีบาบา( Alibaba )เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีเกษตร สถาบันเกษตรกรและเกษตรกรให้สามารถทำธุรกิจขายสินค้าเกษตรของไทยสู่ตลาดต่างประเทศบนแพลตฟอร์มอาลีบาบา
ด้าน ดร. เก่งการ เหล่าวิโรจนกุล ผู้อำนวยการฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “แกร็บ ประเทศไทย ขอเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายสินค้าเกษตร และจัดส่งผลไม้โดยตรงจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง ผ่านบริการ GrabMart ภายใต้ชื่อ “Farmer Mart(ตลาดเกษตรกร)” ในแอปพลิเคชัน แกร็บ โดยได้เริ่มเปิดให้บริการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดตัวด้วยผลไม้ 5 ชนิด จาก 3 จังหวัด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากสหกรณ์การเกษตรบ้านร่องส้าน จังหวัดพะเยา ลิ้นจี่ฮงฮวยและลิ้นจี่จักรพรรดิ์ จากกลุ่มเกษตรทำสวนลิ้นจี่แม่สุก จังหวัดพะเยา มังคุดและทุเรียน จากสหกรณ์นิคมวังไทร จังหวัดระยอง และกล้วยหอมทอง จากสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และจะขยายชนิดสินค้าเกษตรแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและพื้นที่บริการภายใน2สัปดาห์


นายศตพล จันทร์ณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอีคอมเมิร์ซ( E-Commerce )ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า “กระทรวงเกษตรฯ ยังได้ร่วมมือกับอาลีบาบา( Alibaba )จัดทำโครงการ “เกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com” โดยโครงการดังกล่าวมุ่งสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพด้านการค้าออนไลน์ การค้าระหว่างประเทศ เพื่อเข้าถึงตลาดโลกผ่านแพลตฟอร์มอาลีบาบา ที่มีผู้ซื้อมากกว่า 260 ล้านคน จาก 190 ประเทศทั่วโลก
ซึ่งโครงการนี้เปิดโอกาสให้สำหรับเกษตรกร กลุ่มสหกรณ์ และผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ผ่านการคัดเลือก
จะได้รับทุกองค์ความรู้เริ่มจากการวิเคราะห์โอกาสขายสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก การใช้แพลตฟอร์มอาลีบาบา
เพื่อเข้ากลุ่มผู้ซื้อในระดับโลกนอกจากนี้ยังได้รับคำปรึกษาด้านการจดทะเบียนสำหรับประกอบกิจการการค้าระหว่างประเทศ ช่องทางการชำระเงิน และระบบโลจิสติกส์ Logistic โดยสอนผ่านสื่อออนไลน์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ มีผู้ประกอบการในประเทศไทยหลายรายที่ประสบความสำเร็จ จากการใช้แพลตฟอร์มอาลีบาบาเป็นช่องทางการขายสินค้าไทยไปยังตลาดโลก โดยกว่าครึ่งเป็นสินค้าเกษตรไทย อาทิเช่น มันสำปะหลัง ข้าว กระเทียมดำ สับปะรด ข้าวโพด รวมทั้งสินค้าทางการเกษตรแปรรูป เช่น กระเทียมดำ น้ำตาล เป็นต้น คาดว่าโครงการนี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมโครงการโดยเฉพาะเกษตรกรไทยมีความเข้มแข็งและมีความพร้อม เพื่อก้าวสู่ตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน”

นางสาวสิรินันท์ ทองเพ็ญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอเจ อีคอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทน อาลีบาบา ในประเทศไทย กล่าวแสดงความชื่นชมวิสัยทัศน์และนโยบายตลาดเกษตรออนไลน์ของดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯว่าก้าวหน้าทันสมัยตอบโจทย์ยุคโควิด อาลีบาบาพร้อมร่วมมือและทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรฯใน”โครงการเกษตรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วย Alibaba.com” มุ่งเน้นเสริมความแข็งแกร่ง เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกรไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลกด้วยแพลตฟอร์มอาลีบาบา ซึ่งได้เล็งเห็นความสำคัญว่าเกษตรกรสามารถจำหน่ายสินค้าไปยังผู้ซื้อได้โดยตรงโดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ จะมีการสอนให้เกษตรกรรู้จักแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สามารถโชว์สินค้าของไทยไปทั่วโลก รู้เทคนิควิธีการโพสต์สินค้า จะทำอย่างไรให้ลูกค้าทั่วโลกเห็นสินค้าของเรา นอกจากนี้จะสอนวิธีการพูดคุย เจรจาในด้านธุรกิจ การต่อรองราคา ก็จะมีเทคนิควิธีการทั้งเรื่องของภาษา การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ การชำระเงินระหว่างประเทศ โดยจะสอนและให้ความรู้แก่เกษตรกรแบบครบวงจร ซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้เกษตรกรจะมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอาลีบาบา ซึ่งถือเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลก มีลูกค้ากว่า260ล้านคนในกว่า190ประเทศโดยเกษตรกรสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ บนแพลตฟอร์มอาลีบาบาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เดชา  อุ่นขาว   รายงาน

Related posts