#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – รองผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – รองผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเสนา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 10:00 น. ที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมี นายไฟซอน อับดุลสมัค ขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้ภาครัฐได้ผ่อนคลายมาตรการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถยนต์สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้สะดวกขึ้น โดยยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ดังนั้น การที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดให้มีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์บริการสังคม ด้วยการทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร และพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ภายในบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสาร ถือเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการ ตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มแข็ง

#เดชา  อุ่นขาว  ผูัดูแลแว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงานจากอยุธยา

Related posts