#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# เชียงใหม่  – ข้าราชการ และพนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) แสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

เชียงใหม่  – ข้าราชการ และพนักงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) แสดงออกถึงความจงรักภักดี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะ ปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสาธารณะปลูกและบำรุงต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ สวนสาธารณะเจริญประเทศ และบริเวณสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่)

โดยนายกมล นวลใย ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 1 (เชียงใหม่) นำผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานในสังกัดฯ รวมประมาณ 170 คน ร่วมกันถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานและจิตอาสากล่าวคำปฏิญาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด บำรุง ดูแลรักษาต้นไม้ ภายในบริเวณสวนสาธารณะเจริญประเทศ และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ร่วมกับทีมงานรุกขกรบำรุงต้นไม้ ตัดแต่งกิ่ง และร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ ตามลำดับ

ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ทรงได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดี ทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหาร และได้สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงสืบสานงานโครงการในพระราชดำริ งานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ จนเป็นที่ประจักษ์ของพสกนิกร

ขอบคุณภาพข่าว : นายวัชระ เอกวิริยะภิชาติ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซตืข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts