#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นโยบายของท่านนายกสมทรง  ลูกหลานเราชาวอยุธยาต้องปลอดภัยต้อนรับเปิดภาคเรียน และเราจะทำอย่างต่อเนื่อง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา นโยบายของท่านนายกสมทรง  ลูกหลานเราชาวอยุธยาต้องปลอดภัยต้อนรับเปิดภาคเรียน และเราจะทำอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ พ.อ.อ.สุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรี นาย กฤษณ์ เถี่ยนมิตรภาพ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นาย สมใจ พัฒน์วิชัยโชติ เลขานุการนายก เทศมนตรี และ นาย จรัล ยุบรัมย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี และ นาย ประวิทย์ นิลพฤกษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

และหัวหน้าส่วนราชการ นำเจ้าหน้าที่เทศกิจ และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและป้องกันโรคโควิด19 ในบริเวณพื้นที่อาคารเรียนทั้งภายในและภายนอกโดยรอบ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ เพื่อ พร้อมรับการเปิดภาคเรียน ตามนโยบายของท่านนายกสมทรง  ว่าลูกหลานเราชาวอยุธยาต้องปลอดภัยต้อนรับเปิดภาคเรียน และเราจะทำอย่างต่อเนื่อง

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts