#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – นายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ในพื้นที่ ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – นายอำเภอจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ในพื้นที่ ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา

นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ในพื้นที่ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา

พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยนำรถจักรยานยนต์”ซาเล้ง” ตกแต่งเป็น “คาราวานปันสุขเคลื่อนที่” จำนวน 4 คัน เพื่อมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ในการดำรงชีวิตประจำวัน และหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด COVID-19 รวมทั้งสิ้นประมาณกว่า 150 ราย

#เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

ประจำกองบรรณาธิการข่าว

Related posts