#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์# อยุธยา – พม.อยุธยา ตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์#

อยุธยา – พม.อยุธยา ตั้งครัวช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19

นางสาวนฤมล  พงษ์สุภาพ  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พระนครศรีอยุธยา มีนโยบายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ภายใต้ “โครงการ ครัว พม.พระนครศรีอยุธยา ไม่ทอดทิ้งกัน” โดยกำหนดตั้งครัวครั้งแรกในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ เวลา 11.00 น. ที่ชุมชนซอยโพธาราม

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิถุนายน เวลา 11.00 น. ที่ชุมชนคลองสระบัว และครั้งที่ 3 วันที่ 10 มิถุนายน เวลา 15.00 น. ที่ชุมชนวัดศาลาปูน อำเภอพระนครศรีอยุธยา  เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายและประชาชนในชุมชน รวมทั้ง กลุ่มเปราะบาง  ทั้งเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ  ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการมอบวัตถุดิบประกอบอาหารให้ ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำดื่ม และข้าวกล่อง  พร้อมส่งต่อให้กับประชาชนในชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องและถึงมือเร็วที่สุด

#เดชา   อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออไลน์”รายงานจากอยุธยา

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts