#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ สิงห์บุรี – นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประธานพิธีจุดธูปเทียนสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร เนื่องในโอกาสการลงลักษณ์ปิดทององค์รูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร และการบูรณะมณฑป

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

สิงห์บุรี – นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประธานพิธีจุดธูปเทียนสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร เนื่องในโอกาสการลงลักษณ์ปิดทององค์รูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร และการบูรณะมณฑป

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.19 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จันทร์เสม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประธานพิธีจุดธูปเทียนสักการะรูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร เนื่องในโอกาสการลงลักษณ์ปิดทององค์รูปหล่อหลวงพ่อแพ เขมังกโร และการบูรณะมณฑป ด้วยเงินร่วมบุญของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 95,924 บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) และคณะเจ้าภาพ

นำโดย “ร้านญาณวัฒนา” และ คุณสนทนา มีสกุลถาวร หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษฯ ชั้น 6 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรวมเงินการลงลักษณ์ปิดทอง องค์หลวงพ่อแพ และบูรณะมณฑป รวมทั้งสิ้น 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) พร้อมกันนี้ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้ถวายเครื่องสักการะ และอาหาร คาวหวาน และร่วมบันทึกภาพกับคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี หลังจากนั้น เวลา 10.30 น. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส ครบรอบ “65 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี The New Normal” ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี และโรงพยาบาลสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts