#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แสดงความขอบคุณและแสดงความเสียใจ ต่อผู้วายชนม์และทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แสดงความขอบคุณและแสดงความเสียใจ
ต่อผู้วายชนม์และทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ธีระชัย คงเอี่ยมตระกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แสดงความขอบคุณและแสดงความเสียใจ
ต่อผู้วายชนม์และทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์
โดยมอบพวงหรีดเคารพศพและเงินทำบุญจำนวน 3,000 บาท มอบเกียรติบัตร พวงหรีด
และเงินทำบุญ คุณถนิตชม เกาะเรียนไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล คุณบุบผา ไวยพัฒน์
หัวหน้าหอผู้ป่วยหนัก 2 (ICU 2) คุณมารศรี ปิ่นสุวรรณ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย
ร่วมแสดงความเสียใจและกล่าวขอบคุณญาติ ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์

สืบเนื่อง วันที่ 23 มิถุนายน 2563 คุณนริสรา สมตัว ภรรยานายวัชพล สมตัว อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 22 หมู่ 5 ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ป่วยมีภาวะเลือดออกในสมองและสมองตาย admit หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย ภรรยาแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตา เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานได้ประสานงานติดตามผลเลือด ผลการประเมินต่างๆ ประมวลแล้วอวัยวะที่สามารถบริจาคและนำไปใช้ได้กับผู้ป่วยคือผิวหนังและดวงตาเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานประสานงานศูนย์ดวงตาและศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย เพื่อจัดเก็บดวงตาและผิวหนังใช้กับผู้ป่วยต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจบริจาคดวงตาและอวัยวะสามารถแจ้งความจำนงติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่งาน
1. ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โทร. 035- 211 888 ต่อ 0 ได้ในวันและเวลาราชการประสาน
คุณนิตยา กลมสม หมายเลข 063-207-0034 นักจัดการงานทั่วไปโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
แผนกประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


2.เหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหน่วยรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ทางเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ออกหน่วยพร้อมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาท่านที่มีความสนใจสามารถแจ้งความจำนงบริจาคได้
ณ จุดที่รับบริจาคดวงตาอวัยวะจะมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน

ขอบคุณภาพ-ข่าว ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์” รายงาน

พื้นที่สำหรับโฆษณา

Related posts