#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10″

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – “อยุธยาซิตี้พาร์ค จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ 10″

วันนี้ที่ชั้น 2 ข้างร้าน Sizzler ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมกับ กาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจ บริจาคโลหิต ในงาน “อยุธยาซิตี้พาร์ค รวมใจให้ชีวิต” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ภายในงานเปิดรับบริจาคโลหิต เติมเต็มความต้องการกลุ่มโลหิตที่อยู่ในภาวะขาดแคลน และบริจาคดวงตา-อวัยวะ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดงานมีประชาชนสนใจเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิต 250 คน บริจาคได้ 207 คน ได้ปริมาณโลหิต 82,800 cc. และมีผู้บริจาคอวัยวะ 32 คน ดวงตา 32 คน

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ด฿แลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  ร ายงาน

Related posts