#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


วันที่ 28 กรกฎาคม นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดกรวยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ปะรำพิธี วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา คณะผู้บริหารเทศบาล พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร ตัวแทนศาสนพุทธ ายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตัวแทนศาสนาอิสลาม ดร.จิระพันธ์ พิมพ์พันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชาชนชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาร่วมพิธีในครั้งนี้ โดยประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จากนั้นประธานในพิธีร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง และปล่อย ปล่อยพันธ์กุ้ง จำนวน 2,000,10 ตัว ณ ท่าน้ำหน้าวัดศาลาปูน และพระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหาร เป็นประธานนำคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศล

เดชา  อุ่นขาว  ผู้ดูแลเ็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts