#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – ผู้ว่าฯอยุธยา นำพสกนิกรทุกหมูเหล่าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

วันนี้ (28 ก.ค. 63) เมื่อเวลา 10.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่งสำคัญของชาติไทย

พร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาจิตอาสาพระราชทานและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม โดยประธานได้ประกอบพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) และตัดริบบิ้นปล่อยขบวนรถพ่นยาเพื่อกำจัดแหล่งเพาะยุงลาย และร่วมพัฒนาคลองข้าวเม่า ด้วยการใช้ ลูกบอลจุลินทรีย์ (EM Ball) และฉีดพ่น EM สำหรับบำบัดน้ำเสีย


นายภานุ แย้มศรี กล่าวว่าการจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” บูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน และจิตอาสาพระราชทานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณภาพข่าว: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว ผู้ดูแลเว็บไซต์ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”  รายงาน

Related posts