#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ นายนพดล พลเสน ผช.รมว.ทส. บุกพบ ราษฎรบ้านภูเหม็น และ บ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ ตามที่ รมว. ทส. มอบหมาย # บอกชาวบ้าน ว่า มาหาท่านถึงบ้าน เพื่อที่ท่านไม่ต้องเดือดร้อนจนต้องเดินทางเข้ากรุง

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

นายนพดล พลเสน ผช.รมว.ทส. บุกพบ ราษฎรบ้านภูเหม็น และ บ้านแก่นมะกรูด จังหวัดอุทัยธานี ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ ตามที่ รมว. ทส. มอบหมาย # บอกชาวบ้าน ว่า มาหาท่านถึงบ้าน เพื่อที่ท่านไม่ต้องเดือดร้อนจนต้องเดินทางเข้ากรุง

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนนายวราวุธ ศิลปอาซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม และ ฝ่ายปกครอง เดินทางมาพบปะผู้นำชุมชน และราษฎร ณ ศูนย์วัฒนธรรมกะเหรี่ยง บ้านภูเหม็น ต.ทองหลาง อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี และเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้พื้นที่ชุมชน บ้านภูเหม็น
➢ กรณีวนอุทยานห้วยคตทับซ้อนพื้นที่ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น
➢ การดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน (คทช. ของกรมป่าไม้)
➢ กรณีพื้นที่สวนป่าไผ่เขียว (ออป.)
➢ แนวทางและกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมพิเศษ ตามมติ ครม. 3 สิงหาคม 2553 (คณะกรรมการร่วมฯ)

มีราษฎร ชนเผ่า มาร่วมให้ข้อมูล และรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหากว่า 200 คน ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มี นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) และ หัวหน้าวนอุทยานห้วยคต หัวหน้าวนอุทยานถ้ำเขาวง เข้าร่วมประชุม และให้ข้อมูลด้วย มีนายสมบัติ ชูมา หัวหน้าสถาบันธรรมชาติพัฒนา มูลนิธิสมเด็จพระอาจารย์โตสงเคราะห์ เป็นผู้ดำเนินการการประชุม

ผลการประชุมสรุป ว่า แนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ ที่ส่วนราชการในพื้นที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ มีความคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก เดินทางมาถูกทาง ส่วนราชการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยเหลือราษฎรด้วยความสามัคคี อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ เดินหน้าให้เห็นผลอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อจะใช้พื้นที่นี้ เป็นต้นแบบการแก้ไขปัญหาในที่อื่นของประเทศต่อไป ที่ประชุมได้มอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี กระทรวงวัฒนธรรม เป็นเจ้าของเรื่อง นำไปขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อ เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้พลักดันให้
คณะรัฐมนตรี มีมติผ่อนผันช่วยเหลือราษฎรตามแนวนโยบายในการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 สิงหาคม 2553

นายนพดล พลเสน กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายของการลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการลงมาพบ มาหา ประชาชน เพื่อรับฟัง รับรู้ปัญหา และช่วยแก้ปัญหาให้ราษฎร เพื่อที่ราษฎรไม่ต้องเดือดร้อน จนต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาที่กระทรวง หรือ ทำเนียบ ตามที่นายวราวุธ ศิลปอาซา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เป็นผู้แทนลงมาพบปะประชาชน

ก่อนเดินทางกลับ นายนพดล พลเสน ผช. รมว. ทส. ได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนร่วมกันจัดทำฝายประชารัฐ เพื่อชะลอน้ำไว้ใช้ ไว้เล่น และเพื่อเพิ่มทัศนียภาพ จากนั้นได้เดินทัศนศึกษาตามทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อชมความใหญ่ของไม้สมพง เป็นไม้ต้นใหญ่มากมีขนาดใหญ่ที่โคนต้นถึง 36 คนโอบ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดอุทัยธานี ต่อไป

จากนั้นคณะ ผช. รมว. ทส. ได้ออกเดินทางไปสภาตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นประธานการประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินและป่าไม้ ในพื้นที่ ตำบลแก่นมะกรูด
➢ ผู้นำชุมชนให้การต้อนรับพร้อมให้ข้อมูล และหาแนวทางประสานงานการปฏิบัติงาน
➢ ปัญหาการบุกรุกและขยายพื้นที่ทำกินในโครงการปิดทองหลังพระ
➢ โครงการฟื้นฟูป่าแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ป่าไม้
➢ กองทัพบกขอเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ

ก่อนเลิกประชุม มีผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฝากเรื่องราวขให้ ผช. รมว. ทส. ให้การสนับสนุน เช่น ขอน้ำบาดาล ขอช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ และ อื่นๆ อีกหลายเรื่อง ก่อนแยกย้ายกลับได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับผู้สูงอายุและคนป่วยติดเตียง จำนวนรวม 20 ราย

เดชา   อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts