#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์ อยุธยา – บริษัทโรบินสันจำกัด(มหาชน)ร่วมกับ sabrinaและบริษัทในเครือมอบเต้านมเทียมแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ที่รักษาทางเคมีบำบัดณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบริเวณตึกศรีสรรเพชญ์ชั้น 1

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์

อยุธยา – บริษัทโรบินสันจำกัด(มหาชน)ร่วมกับ sabrinaและบริษัทในเครือมอบเต้านมเทียมแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ที่รักษาทางเคมีบำบัดณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบริเวณตึกศรีสรรเพชญ์ชั้น 1

17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น.บริษัทโรบินสันจำกัด(มหาชน)ร่วมกับ sabrinaและบริษัทในเครือมอบเต้านมเทียมแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้ที่รักษาทางเคมีบำบัดณโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาบริเวณตึกศรีสรรเพชญ์ชั้น 1 แพทย์หญิง เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามอบหมาย นายแพทย์ อธิพัฒน์ อธิพงษ์อาภรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ผู้แทนฝ่ายการพยาบาล พยาบาลผู้รับผิดชอบงานเคมีบำบัด นางมัณฑนี พรสัมฤทธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รับมอบ เต้านมเทียมเพื่อผู้ป่วย โดย โรบินสันจำกัด(มหาชน)สาขาอยุธยา โครงการ “สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม”โดยร่วมมือกับผลิตภัณฑ์” sabina ”

เนื่องด้วยช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนตุลาคม ของทุกปีเป็นวัน Breast econstruction Awareness Day ปีนี้ตรงกับ 16 ตุลาคม 2563 โดยการนำของโรบินสันจำกัด(มหาชน)และบริษัทในเครือได้จัดกิจกรรมดูแลสังคมภายใต้ชื่อโครงการ “Robinson Lingenie Sharing” ขึ้นเพื่อเชิญชวนจิตอาสามาร่วม “เย็บเต้านมเทียม”เพื่อนำมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและผู้เข้ารับการรักษาเคมีบำบัด ผ่านทางโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาต่อไป และมอบให้ป่วยที่เดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา 10-15 ราย อีกด้วย อนุโมทนาบุญร่วมกัน

ขอบคุณภาพข่าว –  งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา ศูนย์ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

เดชา  อุ่นขาว  ข่าว”เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์”รายงาน

Related posts